Nhận ký gửi sản phẩm

Mới mong muốn mở rộng và phát triển đặc sản các vùng miền tây nam bộ , chúng tôi nhận ký gửi sản phẩm tại cửa hàng và trên hệ thống website của chúng tôi, bạn sẽ được viết bài, quảng cáo google, facebook và trên các diễn đàn uy tinh nhất của Việt Nam  toàn bộ chi phí này chúng tôi sẽ chịu

Làm sao để được ký gửi sản phẩm

  1. Gửi thông tin sản phẩm của ban bao gồm hình chụp trực tiếp sản phẩm (không nhận hình tìm từ internet) vào email vinh.quachthoai@gmail.com  cùng mô tả sản phẩm và giá mong muốn bán
  2. Gửi hàng cho chúng tôi khi có đơn hàng khách đặt, khi có đơn hàng chúng tôi sẽ liên hệ và nhận hàng, bạn cũng có thể gửi sản phẩm tại cửa hàng chúng tôi để khách hàng đến dễ dàng chọn lựa và giới thiệu

Lưu ý

+ Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới tính hợp pháp của sản phẩm
+ Chúng tôi có mọi quyền trong việc sử dụng các hình ảnh bạn đã cung cấp